Từ ngày 15 đến 17-10, Trường ĐH Nông Lâm TP HCM sẽ tổ chức ngày hội việc làm. Có hơn 1.500 đầu việc sẽ được rao tuyển

    

 

  

   

Trang liên kết

 

Doanh nghiệp đồng hành