Nhà trường thông báo về học bổng KOVA như sau: 

- Số lượng: 7 suất
- Trị giá: 8.000.000đ/suất - 10.000.000đ/suất
- Điều kiện: Sinh viên có kết quả học tập từ 8.0 trở lên; có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; có đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường trở lên; có tư cách đạo đức tốt...

Đơn vị tổ chức: Cơ quan quản lý CITES  Việt Nam

Địa điểm:  Hội trường P100 – Khu giảng đường Phượng Vỹ

Thời gian:  7g30 ngày 13/05/2015

 Điều kiện tham gia: Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (đăng ký ngay trong buổi tập huấn)

 Cửa vào: Tự do  (có phát quà cho sinh viên tham gia tập huấn)

  

   

 

Trang liên kết

 

Doanh nghiệp đồng hành