Danh sách khen thưởng Thủ khoa, Á khoa, Xuất sắc, Giỏi trong đợt tốt nghiệp tháng 9/2013

Số lần xem trang : :3994
Nhập ngày : 16-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :17-03-2014

Khen thưởng Sinh viên

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2017(26-01-2018)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2017(04-12-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2017(25-08-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2017(04-05-2017)

Khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2016(13-03-2017)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2016(18-11-2016)

Danh sách sinh viên thủ khoa tuyển sinh năm 2016(14-09-2016)

Danh sách cán bộ tự quản ký túc xá tiêu biểu năm học 2015 - 2016(14-09-2016)

Danh sách đoàn viên tiêu biểu năm học 2015 - 2016(14-09-2016)

Danh sách sinh viên tiêu biểu năm học 2015 - 2016(14-09-2016)

Quy định Cố vấn học tập(22-08-2016)

Quyết định thành lập Ban Cố vấn học tập(22-08-2016)

Danh sách khen thưởng tháng 6/2016(22-08-2016)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2015 (25-11-2015)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2015 (10-09-2015)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 03/2015 (27-05-2015)

Quy Định Khen Thưởng Sinh Viên Tốt Nghiệp(06-04-2015)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 12/2014(25-03-2015)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 09/2014 (08-12-2014)

Danh sách khen thưởng tốt nghiệp tháng 06/2014 (22-08-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín ba bảy